R.O.D. Sierosław 2

Komunikat !!! Epidemia!!!

Apel do Działkowców w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z ogródków działkowych w ROD Sierosław II w czasie trwania epidemii

W porozumieniu z Policją, Zarząd ROD Sierosław II apeluje do Działkowców o ograniczenie pobytu na terenie Ogrodu do minimum oraz zaniechanie bezpośrednich kontaktów z innymi osobami.

ZOSTAŃ W DOMU !!!

  02.04.2020                                                     Zarząd ROD Sierosław II

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11marca 2020 r.

  w sprawie niezbędnych działań organów PZD w związku z zagrożeniem epidemiologicznym   W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zachorowań na Koronawirusa COVID-19 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, Krajowy Zarząd PZD uznał za pilne i konieczne podjęcie następujących zaleceń i decyzji:   Zarządy ROD powinny natychmiast przesunąć termin zwołanych walnych zebrań (konferencji delegatów) i poinformować o tym działkowców w sposób najbardziej stosowny do danej sytuacji (w tym zakresie należy zapoznać się z odrębną uchwałą Krajowego Zarządu); Prezesi okręgowych zarządów natychmiast odwołają zwołane posiedzenia okręgowych rad PZD i niezwłocznie poinformują o tym zainteresowanych członków; Właściwe osoby natychmiast odwołają wszystkie zaplanowane szkolenia, narady i inne imprezy oraz zgromadzenia organizowane w związku z działalnością PZD i niezwłocznie poinformują o tym zainteresowane osoby.            
Powyższe zalecenia i decyzje mają charakter nadzwyczajny ze względu na powagę sytuacji. Krajowy Zarząd  ma w szczególności na uwadze fakt, że większość działkowców to seniorzy i osoby w podeszłym wieku, które są szczególnie narażone na zagrożenie związane z koronawirusem. Istnieje więc bezwzględna potrzeba zminimalizowania takiego ryzyka. Jak podał w swoim komunikacie Główny Inspektor Sanitarny „Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Seniorzy, aby uniknąć zakażenia, powinni ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych”.            
Jednocześnie Krajowy Zarząd apeluje do wszystkich struktur i działkowców o dużą wyrozumiałość oraz bezwarunkowe przestrzeganie i stosowanie się do nakazów i decyzji wydawanych przez władze centralne, lokalne i sanitarne. W tej wyjątkowej sytuacji wszyscy musimy wykazać się odpowiedzialnością i swoim rozsądnym zachowaniem wspomóc walkę z rozwijającą się epidemią. Nie wolno nam bagatelizować tej sytuacji – chodzi bowiem o zdrowie i życie nas wszystkich –działkowców, naszych rodzin i całego społeczeństwa.          

KRAJOWY ZARZĄD POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

=================================================================

Uchwała Okręgowego Zarządu PZD w poniższym linku

http://www.poznan.pzd.pl/edc_media/Page/Onasmain/TinyFiles/Uchwala-oz-koronawiurs.pdf

=================================================================

BIURO ZARZĄDU ROD SIEROSŁAW II BĘDZIE NIECZYNNE DO ODWOŁANIA

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Sierosław II informuje, że dzięki ograniczeniu bezpośrednich kontaktów zmniejszamy zagrożenia związane z potencjalnym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, co powinno stanowić nasz wspólny priorytet.

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO NASZEGO OGRODU: POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY SIEROSŁAW II Nr konta: SPÓŁDZIELCZY BANK LUDOWY G.B.W. W POZNANIU

69 9043 1070 2070 0012 7840 0001

***

Zarząd Ogrodu przypomina o obowiązku dokonywania wpłat za zużycie energii elektrycznej wg odczytów bieżących w roku.
W okresie zimowym oraz kiedy nieczynna jest kasa ogrodu, wpłat należy dokonywać na konto ogrodu, podając numer działki , której wpłata dotyczy.

***
Jednocześnie należy dokonywać wpłat zaległych za użytkowanie ogrodu oraz zużycie energii elektrycznej wg informacji dostarczanych w wiadomości SMS (jeśli działkowicz wyraził zgodę na dostarczanie informacji w tej formie, podając numer telefonu kontaktowego)