R.O.D. Sierosław 2

Zarząd ROD Sierosław II informuje, że w dniu 27.04.2019 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w świetlicy Ogrodu. Dokumenty zostaną udostępnione do wglądu w dniu 13.04.2019 (sobota) w biurze Zarządu.

Szczegółowe informacje o czasie rozpoczęcia Zebrania i programie, będą wysyłane na adres domowy Działkowców.

Zarząd Ogrodu przypomina o obowiązku dokonywania wpłat za zużycie energii elektrycznej wg odczytu na dzień 31.12.2018
W okresie zimowym, kiedy nieczynna jest kasa ogrodu, wpłat należy dokonywać na konto ogrodu, podając numer działki , której wpłata dotyczy.

***
Jednocześnie należy dokonywać wpłat zaległych za użytkowanie ogrodu.