Aktualności i komunikaty

Zaproszenie na Walne zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

Zarząd ROD Sierosław II w Sierosławiu zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE

Które odbędzie się w dniu  27-04-2024 w świetlicy naszego ogrodu – ROD Sierosław II

Materiały sprawozdawcze będą dostępne do wglądu w dniach 13.04.2024 oraz 20.04.2024 w godzinach  od 11.00 do 13.00

Porządek obrad

pierwszy termin godzina 10.00

* drugi termin godzina  10.30

* Zgodnie z §61 ust.2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później, są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

Uruchomiliśmy – na razie faza testów – możliwość otwierania bram wjazdowych na poszczególne rejony naszego Ogrodu na tzw “Clip” na telefon. Parę słów wyjaśnienia jak to działa.

Każda brama wjazdowa na poszczególne rejony a tym samym do poszczególnych działek posiada swój numer umieszczony na bramie na jej zewnętrznej stronie. Rejonizacja i wjazd do poszczególnych działek istnieje już kilkanaście lat, łącznie z przegrodami wewnątrz ogrodu aby ograniczyć ruch pojazdów po całym terenie. Rejonizacja przedstawia się następująco;

Brama nr.1 pierwsza za “osiedlem tenisowym” po prawej stronie ulicy Pokrzywnickiej.

Brama nr.2 Wjazd przy budynku Zarządu i świetlicy od ulicy Pokrzywnickiej.

Brama nr.3 Wjazd przy tzw. Lasku brzozowym od ulicy Pokrzywnickiej.

Brama nr.4 Wjazd od osiedla Złota Polana.

Brama nr.5 Wjazd za “osiedlem tenisowym” po lewej stronie ulicy Pokrzywnickiej.

Brama nr.6 Wjazd od ulicy Pokrzywnickiej w lewo w Jarową na wysokości wjazdu nr3 przy lasku brzozowym.

Przypisane numery telefonów do poszczególnych wjazdów;

Brama nr.1 – 512723171 wjazd do działek 01 do 78

Brama nr.2 – 512723162 wjazd do działek 79 do 222

Brama nr.3 – 512723166 wjazd do działek 223-324 oraz 494-578A

Brama nr.4 – 512723170 wjazd do działek 325 do 493A

Brama nr.5 – 512723177 wjazd do działek 645 do 688

Brama nr.6 – 512723176 wjazd do działek 579 do 644

Bramy nr 5 i 6 obecnie są modernizowane poprzez wymianę napędów na nowe, stare napędy “odmówiły” pracy, są uszkodzone. Obecnie nie działa w nich otwieranie na telefon, o gotowości systemu do działania poinformujemy osobnym komunikatem.

Oczywiste jest, że do poszczególnych bram z numerami modemów przypisane są działki wg powyższego podziału.

Jako numery uprawnione do otwierania poszczególnych wjazdów wpisane zostały numery telefonów, na które obecnie działkowicze otrzymują informacje SMS o płatnościach za energię elektryczną, dzierżawę za ogród itp.

Po wybraniu numeru telefonu konkretnej bramy, dzwoniący usłyszy jeden sygnał (CLIP) po czym połączenie zostanie odrzucone(sygnał zajętości) i brama zacznie się otwierać z możliwym opóźnieniem do trzech sekund.

Z uwagi na status testowy systemu, mogą wystąpić różne nieprzewidywalne zdarzenia i usterki. O wszelkich zauważonych problemach, nieprawidłowościach prosimy o informowanie członków Zarządu oraz gospodarzy rejonów, bądź mailem na adres Zarządu. Jeśli system zadziała prawidłowo to w pierwszej kolejności zlikwidowana będzie możliwość otwierania kluczem bram wjazdowych. Kluczem będzie można otwierać jedynie furtki wejściowe przy bramach.

 

 

 

 

PLANOWANY PROGRAM OBCHODÓW DNIA DZIAŁKOWCA 2023 ORAZ 40-LECIA ROD SIEROSŁAW II

1.Od godziny 12.00 rozpoczną się rozgrywki w piłkę nożną dla dzieci oraz     turniej tenisa stołowego

2.Konkursy i zabawy dla dzieci od godziny 14.00 “dmuchańce” i inne atrakcje

3. Konkurs plonów od godziny 14.00 a rozstrzygnięcie o godzinie 17.00  

i rozdanie atrakcyjnych nagród

4. Zapraszamy zainteresowanych cyklistów do znakowania swoich rowerów, które będą wykonywać funkcjonariusze policji od godziny 15.00-17.00 przed budynkiem świetlicy

5. Przeciąganie liny dla kobiet i mężczyzn, nagrody dla dorosłych. Drużyny minimum 3 osobowe około godziny 18.30-19.00, atrakcyjne nagrody tylko dla dorosłych.

Niespodzianka dla każdego – po części oficjalnej, która rozpocznie się o godzinie 17.00

6. Pokaz motocykli fantastycznych, zapewnione również stoisko gastronomiczne z kiełbaskami i nie tylko od 15.00

7. Zabawa taneczna jak co roku rozpocznie się od godziny 20.00


Serdecznie zapraszamy  Zarząd ROD Sierosław II

W związku z wykonywanymi pracami w urządzaniu placu zabaw oraz na terenach przyległych, pozostałych, zapraszamy chętnych działkowców do pomocy w ramach drobnych prac typu; malowanie, grabienie, wyrównywanie terenu, wszelkie inne lekkie prace wykończeniowe.

Jakakolwiek  pomoc przy takich pracach jest niezwykle cenna i świadczy o empatii i zaangażowaniu działkowców we wspólne dobro jakim jest nasz ogród.

Zaproszenie na Walne zebranie Sprawozdawcze

Zarząd ROD Sierosław II w Sierosławiu zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu  29-04-2023 w świetlicy naszego ogrodu – ROD Sierosław II

Materiały sprawozdawcze będą dostępne do wglądu w dniach 15.04.2023 oraz 22.04.2023 w godzinach  od 11.00 do 13.00

Porządek obrad

pierwszy termin godzina 10.00

* drugi termin godzina  10.30

* Zgodnie z §61 ust.2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później, są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

Zaproszenie na Walne zebranie Sprawozdawcze

Zarząd ROD Sierosław II w Sierosławiu zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu  29-04-2023 w świetlicy naszego ogrodu – ROD Sierosław II

Materiały sprawozdawcze będą dostępne do wglądu w dniach 15.04.2023 oraz 22.04.2023 w godzinach  od 11.00 do 13.00

Porządek obrad

pierwszy termin godzina 10.00

* drugi termin godzina  10.30

* Zgodnie z §61 ust.2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później, są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

Ważny Komunikat, aktualizacja danych

W związku z koniecznością wprowadzania kolejnych usprawnień i ułatwień w komunikacji z działkowcami, dotyczącymi głównie opłat, rozliczeń bieżących, stanu zaległości  w opłatach oraz innych ważnych komunikatów, prosimy o przekazywanie aktualnych adresów e-mail oraz numerów telefonów kontaktowych do skarbnika Ogrodu poprzez SMS lub na adres  e-mail skarbnik@rodsieroslaw2.pl

Program dofinansowania ARiMR w postaci grantów, na "rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych"

Miło nam poinformować, że w dniu 17 Stycznia 2023, po długich “bojach”,  podpisana została umowa na wykorzystanie dofinansowania Ogrodu przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa z programu wsparcia ogrodów działkowych, na rozwój zielonej infrastruktury.

dotacja
W pierwszym etapie wykorzystania grantu, zaplanowano wybudowanie placu zabaw dla dzieci łącznie z wyposażeniem. Prace przy tym etapie już się rozpoczęły.

Drugi etap oparty na funduszach z grantów to obmiar geodezyjny ogrodu oraz poszczególnych działek, terenów wspólnych i innych składników, wchodzących w skład gruntu na którym znajduje się nasz ROD.

UWAGA, WAŻNA INFORMACJA

W związku z rozpoczęciem prac-pomiarów geodezyjnych na terenie naszego Ogrodu od dnia 23 marca 2023 r, prosimy o udostępnienie terenu działki przedstawicielom firmy UniMap z siedzibą w Katowicach. Pracownicy tej firmy będą mieli upoważnienia do przeprowadzenia pomiarów do okazania na życzenie działkowca.

Obchody Dnia Działkowca 20.08.2022

Fotorelacja z imprezy w galerii.

W pierwszą i trzecią sobotę w biurze przy świetlicy

dyżurują członkowie Zarządu naszego ogrodu w godzinach od 11.00 do 13.00.