Ogłoszenia o przetargach i zapytaniach ofertowych

Pisemny przetarg nieograniczony z Maja 2022
na utwardzenie wjazdów do 6 bram. PRZETARG -ROZSTRZYGNIĘTY. ZAKOŃCZONY

Zapytanie ofertowe na wykonanie placu zabaw

z dnia 13.02.2023.

W dniu 21.02.2023 zakończył się termin zbierania ofert.

Zapytanie ofertowe na wykonanie planu zagospodarowania ogrodu 

termin zbierania ofert zakończony

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania nasadzeń zgodnie z założeniami grantowymi, zakończone

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablic informacyjnych oraz “hoteli” dla owadów

Etap zakończony, rozstrzygnięte

zapytanie ofertowe/tablice info-hotele dla owadów

załącznik 1 do oferty

załącznik 2 do oferty/klauzula

Przetargi oraz zapytania ofertowe zrealizowane/zakończone/historyczne

Plac zabaw

plan zagospodarowania

załącznik do planu zagospodarowania

zapytanie ofertowe nasadzenia

zał.nr.4 oświadczenie

zał. nr 5 klauzula